Ј А В Н И П О З И В за усклађивање и регистрацију редова вожње у друмском саобраћају на подручју општине Зворник за 2015/2016 год.

На основу члана 24. и 26. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник

Републике Српске“ број: 111/08, 50/10, 12/13, 33/14) и члана 4. Правилника о усклађивању

и регистрацији редова вожње на подручју општине Зворник, („Службени гласник општине

Зворник“, број: 14/09), обавјештавају се превозници о покретању поступка ускалађивања и

регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Зворник, за 2015/2016.

годину.

 

Опширније...

 

Ј А В Н И К О Н К У Р С за пријем приправника са високом, вишом и средњом стручном спремом у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу општине Зворник

I - Начелник општине расписује јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме

18 приправника са завршеном високом стручном спремом 13 приправника, 2 приправника са вишом и 3 приправника са средњом стручном спремом:

 

1. Дипломирани економиста ................................................................ 10 извршилаца

 

2. Дипломирани правник ................................................................ 2 извршиоца

 

3. Дипломирани инжењер пољопривреде ........................................... 1 извршилац

 

4. Економиста .................................................................................... 2 извршиоца

 

5. Саобраћајни техничар ........................................................................ 2 извршиоца

 

6. Економски техничар ........................................................................ 1 извршилац

Опширније...

 

К О Н К У Р С ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2014/15 ГОДИНИ

I

Општина Зворник расписује Конкурс за додјелу стипендија редовним студентима за школску 2014/15. годину. Укупна средства за стипендирање студената по овом Конкурсу износе 140.000КМ.

Средства за стипендије су обезбјеђена у буџету општине Зворник за 2015.годину.

 

Опширније...

 

Јавни позив за подношење пријава за додјелу помоћи физичким лицима чији су стамбени објекти оштећени усљед елементарних непогода у 2014. години

http://www.fmroi.gov.ba/bosanski/aktuelno.php?akt_id=89

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОПШТИНСКА УПРАВА У ПРОЈЕКТУ ЗА БЕСПЛАТНО ФИНАНСИЈСКО И ПРАВНО САВЈЕТОВАЊЕ

Општина Зворник омогућиће презадуженим грађанима услугу бесплатног финансијског и правног савјетовања кроз истоимени пројекат који проводи у партнерству са ИФЦ-ом, Европским фондом за Југоисточну Европу, Швајцарским државним секретаријатом за економске послове и Удружењем за одговорно управљање личним финансијама „У плусу“.

Финансијско и правно савјетовање је намијењено лицима која нису у могућности да редовно отплаћују кредитна дуговања у једној или више финансијских институција.

Начелник општине Зворник Зоран Стевановић поздравио је Пројекат за бесплатно финансијско и правно савјетовање и изразио задовољство што ће грађанима зворничке општине бити пружена оваква врста услуге.

- Ми ћемо на овај начин, савјетодавно, оним презадуженим грађанима понудити једну нову врсту услуге и тако им се, и у том дијелу потешкоћа са којим се сусрећу, наћи при руци – рекао је Ставановић.

У канцеларији ће радити два радника из реда запослених у Општинској управи који су обучени да као савјетници пружају услуге грађанима. Савјетници ће са лицима која им се обрате сагледати њихову цјелокупну финансијску ситуацију и задуженост, предложити опције које су прилагођене конкретном случају, појаснити права која задужени грађанин има, по потреби контактирати финансијске институције, а све са циљем да се заједно дође до рјешења проблема.

Савјетници ће радити у канцеларија 40а која се налази на спрату зграде Општине Зворник, уторком и четвртком од 13:00 до 15:00 часова, а свима који се обрате за савјет загарантована је апсолутна дискреција.

Званичан почетак рада планиран је почетком децембра, а заинтересовани грађани информације могу добити путем телефонског броја 066/260-811.

 
Претрага сајта
Анкета
Да ли сте задовољни радом општине?
 
'